Емоційний інтелект та його вплив на лідерство

0
6599

Визначений як навичка чи здатність, необхідна для розпізнавання, оцінки та контролю власних емоцій, емоцій інших людей чи емоцій цілих груп, емоційний інтелект є концепцією, що стала широко популярною в управлінських текстах та у спорідненій з ними літературі завдяки своїй здатності посилювати та капіталізувати («отримувати вигоду») людський потенціал організації.

У прагненні підтримати когнітивні, емоційні та фізичні ресурси лідера, використання емоційного інтелекту є сучасним інструментом ефективного управління, який дозволяє окремій особі керувати великою кількістю працівників, що часто виконують унікальний (специфічний) набір ролей. Крім того, емоційні та особистісні компетенції є двома основними факторами, які, як доведено, безпосередньо пов’язані із продуктивністю (результативністю) в робочих умовах, що робить їх ідентифікацію та аналіз необхідними для ефективного менеджменту, так само як і зростаючий розвиток людського капіталу організації.

Варто бути «прихильним» («Likeable»)

Частково, емоційний інтелект – це відповідь на проблеми, з якими стикається бізнес у сучасному світі. З щільнішими бюджетами, зростаючими видатками та постійною вимогою випускати більше продукції за менші кошти , існує необхідність у розробці більш високого стандарту лідерських якостей, які ефективно відповідатимуть на виклики високої плинності кадрів, мінливого бізнес-середовища та постійно зростаючу потребу у покращених товарах та послугах. І, принаймні частково, вирішення цих проблем виявлено в лідерах, які володіють технічними знаннями ,  так само добре, як і емоційними та соціальними навичками, що дозволяють прийняти та перемогти (подолати) вищезгадані виклики та максимізувати (посилити) людський потенціал їхніх організації, при досягненні своїх особистих планів.

Будь-якій організації, яка є провідною у своїй галузі, потрібно зберегти своїх найкращих працівників, щоб залишатись конкурентоспроможною. І якщо Ви поглянете на фактори, які сприяють на найвищому рівню креативності та ефективності на робочому місці в цих видах бізнесу, Ви знайдете складові емоційного інтелекту в 9 випадках із 10.

Це тому, що тривалість працевлаштування безпосередньо пов’язана із істосунками окремих осіб з їхнім безпосереднім керівником. Деякі дані показують, що лише 11 відсотків працівників, які оцінили свого керівника як «чудового», розглядали б можливість нового працевлаштування. Для порівняння – 40 відсотків з тих, що оцінили свого керівника як «поганого», розглядали б можливість свого звільнення.

Просування вперед вимагає більше, ніж володіння технічними здібностями

Просування вперед вимагає більшого, ніж просто технічні здібності

Ваші навички можуть допомогти Вам знайти чудову роботу, проте емоційний інтелект є тим, що дозволить Вам зберегти її і, що важливіше, отримати підвищення та мотивувати тих людей, хто навколо Вас. Дійсно, деякі психологи вважають, що емоційний інтелект важить у два рази більше, ніж технічні та аналітичні навички разом узяті. І чим вище людина просувається в організації, тим більш вирішальним стає емоційний інтелект – що, насправді, не дивно, з огляду на високий ступінь лояльності, який потрібен, аби надихати людей на досягнення великих, складних чи довгострокових цілей.

Щоб піднятися сучасними корпоративними сходами, лідер повинен бути компетентним як у обраній ним сфері, так і мати тонко налаштовану чутливість емоційного інтелекту.

Зокрема, від лідерів зазвичай очікують, щоб вони були більш позитивними, доступними, теплими, емпатичними та оптимістичними, тобто володіли рисами, які багато хто вважає важливішими для успішного досягнення робочих цілей, ніж традиційний когнітивний інтелект. Причина цього може полягати в тому, що акцент на емоційний інтелект часто включає здатність стримувати будь-які негативні почуття та зосередитися, натомість, на позитивному результаті, – здатність, яка є вкрай необхідною для високопродуктивних лідерів та керівників.

Автор: Раян Мей

Джерело: https://www.businessdictionary.com

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here