У наш час Україна переживає масштабні системні та трансформаційні процеси у всіх сферах життя та має унікальний шанс впровадити прогресивні підходи та досягти значних результатів у розвитку усвідомленого суспільства. У той же час зростання емоційних проявів – страху, тривоги, безпорадності, відчаю, роздратування, байдужості, нечутливості та інших симптомів психологічних дисбалансів – очевидне і помітне, зокрема в освітньому (шкільному) середовищі в постконфліктних і близьких до конфліктних регіонах на сході України. Це призводить до зростання емоційного (а часто і фізичного) насильства та залякування і знущання (булінгу) в школах, що, серед іншого, погіршує якість навчального процесу в регіоні та в цілому по країні. Діти є тими, хто найбільше страждає від цього впливу – лише один цей факт може призвести до значних довгострокових наслідків для всього населення України, гальмуючи зростання громадянської свідомості та відповідальності. Проект розглядає емоційний інтелект та емпатію як запобігання насильству в школах та суспільстві. Чим більше свідомих лідерів та агентів ми матимемо в освіті, тим менше насильства та знущань буде в українських школах.

Ми справді відчуваємо нашу власну участь у створенні майбутнього нашої країни шляхом вдосконалення освіти викладачів та розвитку емоційного інтелекту. З цією метою створена «Школа Емпатії», яка має на меті об’єднати спільноту вчителів, які знають англійську мову і прагнуть стати справжніми агентами змін оновленої системи освіти в Україні, освоїти новий підхід у навчанні дітей на основі емпатії та розвитку емоційного інтелекту, глибоко зануритися та стати «носіями» філософії ефективних та об’єднаних комунікацій, що базуються на методі Ненасильницької Комунікації Маршалла Б. Розенберга.

 

Мета проекту

Підвищувати якість навчального процесу в Україні та рівень методів навчання і професійності вчителів через виховання агентів змін серед освітян, сприяння розвитку емоційного інтелекту та емпатії, діалогу та взаєморозуміння, поширення ідей емпатійного та усвідомленого навчання та педагогіки партнерства серед учасників та зацікавлених сторін української системи освіти.

 

Цілі проекту

 

Підтримка підвищення кваліфікації вчителів шляхом впровадження програм підвищення кваліфікації вчителів:

–        розвивати емоційний інтелект та навички Ненасильницької Комунікації в освітянах;

–        розширювати права та можливості вчителів через розвиток нових навичок, отримання теоретичних та практичних знань у сфері медіації конфліктів, миротворенні і фасилітації діалогу в освіті.

 

Покращення навчального середовища, включаючи інфраструктуру шкіл на сході України:

–        забезпечити навчальні заклади літературою про емпатію та Ненасильницьку Комунікацію, розвиток емоційного інтелекту;

–        забезпечити навчальні заклади навчальними наборами для роботи з дітьми для розвитку емпатії, практики ННК;

–        надати педагогам та викладачам доступ до прогресивної літератури з питань емпатійного навчання, Ненасильницької Комунікації, емоційного інтелекту на базі роботи «подорожуючої» бібліотеки;

–        сприяти інтеграції найкращих практик литовських та міжнародних партнерів у поточні освітні програми в Україні, підтримуючи та поширюючи знання, що сприяють вихованню, Ненасильницькій Комунікації та розвитку емоційного інтелекту.

 

Організація молодіжного обміну через активності неформальної освіти:

–        сприяти обміну досвідом, діалогу та дружбі між українською та литовською молоддю;

–        розвивати сильні сторони, емоційний інтелект та компетентні комунікативні навички, колективну роботу та навички лідерства, сприяти розвитку навичок аналітичного та критичного мислення, технологій переговорів, пошуку консенсусу та взаєморозуміння.

 

Активності та заходи проекту

 

Одноденні тренінги з ННК – вступ до методу (21 квітня, 09 червня 2018 р.)

Метод Ненасильницької Комунікації визнаний у світі як найефективніший спосіб вирішувати конфлікти та знаходити спільну мову та взаєморозуміння як у особистих та сімейних відносинах, так і в школах, організаціях. За два роки нашої роботи в цій галузі поширення методу ННК серед українських вчителів, батьків, психологів та соціальних працівників, понад 3000 людей взяли участь у тренінгах із сертифікованими тренерами ННК. Зворотний зв’язок показує, наскільки ефективним є ННК для спілкування в сім’ях та школах, між вчителями та студентами, вчителями та батьками, а також серед учителів.

Натхненні власними результатами, учасники тренінгів починають використовувати ННК у своїх школах, розповідати своїм колегам, батькам учнів про це. Проте участь в 1-денному або 2-денному тренінгу може не завжди бути достатньою, щоб створити системну роботу в цьому напрямку, формувати та розвивати спільноту людей та надавати їм експертну підтримку. Проект «Школа Емпатії» дасть можливість об’єднати та розвинути таку спільноту вчителів, які цінують емпатійне спілкування в школах. А знання іноземної мови дозволить їм продовжувати вивчати та освоювати метод Ненасильницької Комунікації, та продовжувати поширення / розповсюдження цих важливих для України знань та навичок.

 

5-денні тренінги з ННК (04-08 травня, 30 травня – 03 червня, 12-16 липня, 07-13 вересня 2018 р.)

Ми плануємо відібрати учасників проекту «Школа Емпатії» з вчителів та викладачів, які володіють англійською мовою на рівні спілкування. Однією з причин є те, що жоден із сертифікованих тренерів із ННК не говорить українською або російською мовами. Під час тренінгів з учасниками групи і тренером працюватиме перекладач. Все ж для ефективної практики та тісної і глибокої роботи з тренером, особистого індивідуального спілкування знання розмовної англійської (німецької або французької) мови буде цінним.

 

Генеральна Асамблея, практична підсумкова сесія (22-23 жовтня 2018 р.)

Ми організуємо дводенну сесію для 50 учасників для практики на основі методу ННК, під час якої вони отримають супервізійну та методологічну підтримку.

 

Розвиток шкільної інфраструктури та «подорожуюча» бібліотека ЕМПАТІЯ

Ми збираємося розвивати та покращувати навчальне середовище через розвиток інфраструктури шкіл на сході України. Головним чином, ми надамо учасникам Проекту книги та тематичні набори для практики ННК з дітьми в школах. Ми також створимо безкоштовну «подорожуючу» бібліотеку EMPATIA для освітян зі всієї України, де вони отримають доступ до прогресивних знань у сфері освіти, позитивної психології, психології розвитку, розвитку емпатії та емоційного інтелекту, ННК.

Враховуючи важливість реформування системи освіти та розвитку громадянського суспільства, а також продовження військових дій на сході України, для нас надзвичайно важливим є набуття навичок Ненасильницької Комунікації у якнайбільшої кількості людей в Україні. Один із способів досягти цього – це поширення літератури про ННК, розвиток емоційного інтелекту та емпатії, психологію розвитку як такої, що містить основну інформацію про методи, загальні принципи ННК та практичні інструменти ефективних комунікацій, які можуть бути використані в сім’ях, шкільній роботі з дітьми, освітніх та інших державних установах , миротворчих організаціях та бізнесі.

 

Навчальні візити між Литвою та Україною (травень, вересень 2018 р.)

У рамках Проекту ми плануємо організувати два навчальні візити між школами України та Литви. Попередньо ми встановили зв’язки між школою у Краматорську (Донецька область) та школою у Вільнюсі (Литва). Викладачі та діти обох шкіл відвідають один одного з метою молодіжного обміну, обміну знаннями та досвідом, а також культурного та освітнього обміну.

Викладачі та діти з Краматорська відвідають Литву та зустрінуться з колегами в одній із шкіл. Протягом одного тижня вони зануряться в литовське навчально-шкільне середовище, повсякденне життя литовських сімей, розвиватимуть сильні риси характеру та навички емпатійного спілкування шляхом “навчання через досвід”. Програма навчального візиту включатиме навчання в школі Литви, командну роботу та групову підтримку, а також культурну програму. Унікальний мультикультурний досвід навчання сприятиме колективній роботі та розвитку нової якості спілкування, взаєморозуміння та консенсусу, дружби та діалогу між молоддю з України та Литви.

Однією з ключових засад поточної реформи освіти, започаткованої Міністерством освіти і науки, є педагогіка партнерства та нова культура управління і взаємостосунків в освітньому середовищі. Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України, наголосила, що «маємо створити нові механізми, правила, процедури, НОВУ КУЛЬТУРУ УПРАВЛІННЯ та співпраці». І для того, щоб втілити нову парадигму управління і співпраці, агенти і лідери змін мають з’явитись серед усіх учасників/учасниць освітнього середовища – дітей і батьків, педагогів, директорів шкіл та представників/представниць управлінь освіти.

Яким має бути це лідерство? Хто такі – агенти змін Нової Української Школи? Які якості, навички і компетентності ми маємо засвоїти, щоб самим стати носіями нової парадигми освіти? Відповіді на ці запитання шукаємо у передових гуманітарних технологіях і знаннях у галузі інтегральної психології і педагогіки.

Саме з цією метою Громадська спілка «Міжнародний інститут інтегрального розвитку» спільно з Просвітницькою ініціативою «Простір розвитку емоційного інтелекту «ЕМПАТІЯ» та ГО «Міжнародна просвітницька ініціатива «ВІДКРИТА ХАТА» в рамках литовської Програми розвитку співпраці та сприяння демократії за фінансової підтримки Шведського Інституту оголошує набір учасників Проекту «Інтегральне лідерство в освіті».

Метою проекту є підвищення рівня якості освітнього простору і навчального процесу в Україні через виховання та розвиток інтегральних лідерів і агентів змін серед учасників/учасниць освітнього середовища (освітян та дітей), сприяння розвитку емоційного інтелекту та емпатії, діалогу та взаєморозуміння серед молоді та поширення ідей емпатійного та усвідомленого навчання, вчителювання і педагогіки партнерства серед учасників/учасниць системи освіти в Україні.

Проект триватиме з 08 травня 2017 року по 31 березня 2018 року і залучить найкращих фахівців з різних країн світу, зокрема, в таких галузях і сферах як:

 • емпатія як основа педагогіки партнерства,
 • розвиток емоційного інтелекту і практика ненасильницького спілкування,
 • інтегральна психологія та спіральна динаміка,
 • дитяча психологія,
 • навички ХХI століття,
 • практика самоусвідомлення та уважності,
 • арт-терапія,
 • фасилітація діалогів,
 • стратегічне планування в освітньому просторі.

До участі у проекті «Інтегральне лідерство в освіті» відібрано 30 учасників/учасниць (освітян) та 24 учасники/учасниці (учні 7-9 класів), зокрема з пост-конфліктних територій на сході України.

Навчальна програма Проекту для освітян включає:

14.06.2017-18.06.2017. (Харків)

5-денний тренінг «Емпатія як основа педагогіка партнерства. Навички XXI століття. Емоційний інтелект, усвідомлене вчителювання та інновації в освіті»

11.07.2017-21.07.2017. (Київська обл.)

10-денна Інтегральна школа «Інтегральне лідерство в освіті»

07.2017-09.2017. (онлайн)

3 вебінари «Дитино-центрована педагогіка та емпатійне ставлення до дитинства. Що, де, коли і звідки в історії питання?»

09.10.2017-13.10.2017. (Київ)

5-денний тренінг «Лабораторія освіти: розробка проектів і стратегій для розвитку та управління школою»

11.2017-02.2018. (онлайн)

3 вебінари «Вікова психологія і нейропедагогіка»

10.03.2018-11.03.2018. (Київ)

2-денна освітня конференція «Інновації в освіті для України: ТАК емпатії та інтегральному лідерству в освіті»
Навчальна програма Проекту для дітей включає:

26.07.2017-08.08.2017. (Україна)

14-денний літній табір «ЛЮДИ МАЙБУТНЬОГО» для 24 учасників/учасниць

10.09.2017-30.09.2017. (Литва)

21-денний навчальний візит до Литви «Змінѝ освіту України (EduChange for Ukraine)» для 10 учасників/учасниць. Програма для молодих агентів змін Нової Української Школи. «Не подобається школа? Хочеш, щоб освіта в Україні змінилась? Сам стань цією зміною!»

09.10.2017-13.10.2017. (Київ)

5-денний тренінг «Лабораторія освіти: розробка проектів і стратегій для розвитку та управління школою»

10.03.2018-11.03.2018. (Київ)

2-денна освітня конференція «Інновації в освіті для України: ТАК емпатії та інтегральному лідерству в освіті»

Про проект «Соціальна інтеграція через розвиток емоційного інтелекту та набуття навичок миротворення у школах на сході України»

Ініціатором проекту «Соціальна інтеграція через розвиток емоційного інтелекту та набуття навичок миротворення у школах на сході України» є ГО «Міжнародна просвітницька ініціатива «ВІДКРИТА ХАТА». Проект фінансується в рамках литовської Програми розвитку співпраці та сприяння демократії за фінансової підтримки Шведського Інституту.

Метою Проекту є трансформація регіону шляхом підвищення кваліфікації вчителів і виховання майбутніх лідерів. Його учасниками стали 30 освітян та 48 дітей з Донецької та Луганської областей.

Участь та набуті у Проекті знання змінюють світогляд освітян і забезпечують цілісний розвиток особистості. Його випускники обирають педагогіку партнерства і створюють для своїх учнів простір для розвитку талантів і розкриття їхнього потенціалу. Як наслідок, учасники Проекту змінюють систему освіти зсередини, поширюють прогресивні ідеї серед своїх колег та надихають власним прикладом.

У проекті «Соціальна інтеграція через розвиток емоційного інтелекту та набуття навичок миротворення у школах на сході України» працює команда досвідчених тренерів з України, Литви, Угорщини, Росії, Великої Британії та Швеції, які володіють методологією медіації конфліктів, фасилітації діалогів, інтегральною теорією та спіральною динамікою, психологією розвитку, практичними способами розвитку емоційного інтелекту та самоусвідомлення, ненасильницького спілкування, підготовки та розвитку лідерів.

Учасники проекту, 30 вчителів, соціальних педагогів і психологів зі сходу України, навчаються:

 • емоційному розвитку, емпатії та ненасильницькому спілкуванню;
 • арт-терапії, як методу розширення власних можливостей;
 • нейропедагогіці;
 • викладанню, заснованому на вихованні характеру та загальнолюдських цінностей;
 • практиці уважності та самоусвідомлення;
 • інтегральному підходу до трансформацій, спіральній динаміці;
 • проектному менеджменту.

Також в рамках проекту «Соціальна інтеграція через розвиток емоційного інтелекту та набуття навичок миротворення у школах на сході України» в місті Кам’янець-Подільський відбувся літній табір «ЛЮДИ МАЙБУТНЬОГО» для дітей із постконфліктних територій на сході України, в якому взяли участь 48 учнів 5-10-х класів.

Програма табору мала пізнавально-оздоровчий характер та складалась із фізично-психічного відновлення і навчання. Заняття з психології мали на меті розвиток емпатії та співпереживання, та вдало поєднувалися з екстремальними видами спорту, в яких основну роль відіграє партнерська підтримка членів команди.

Впродовж двох тижнів діти розвивали сильні риси характеру і навички емпатійного спілкування. Вони пройшли повноцінний теоретично-практичний курс занять із гірської підготовки, тренінги із емпатійного спілкування та емоційної компетентності, а також розвивальні заняття з акторської та письменницької майстерності і фотографії.

Результатами роботи акторської та журналістської груп, в яких навчалися та творили діти, стала театральна вистава, випуск книги та першого номеру журналу “HighLight” і фотовиставка.

НОВИНИ ЕМПАТІЇ

[powr-facebook-feed id=e15a1198_1524509329]
--